หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เทศกาลเข้าพรรษา 2551

โพสต์โพสต์แล้ว: 14 ก.พ. 2010, 05:58
โดย admin
เป็นภาพบรรยากาศ ที่วัด-ชุมชน ต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมินำเทียนพรรษา
มาชุมนุมเพื่อเตรียมความพร้อม และคณะกรรมการให้คะแนนการประกวดเทียน
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ก่อนที่จะเข้าร่วมขบวนแห่ในเช้าวันที่ 18 ก.ค. นี้ครับ

ส่วนใหญ่ก็จะตกแต่งเรื่องราวจากพุทธประวัติ และการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัวอย่างวิจิตรงดงาม แต่บางวัดบางชุมชนก็เน้นความงามแบบเรียนง่าย


ดูไปเรื่อยๆ นะครับ . . . คงมีเฉพาะภาพตอนเย็นนี้เท่านั้น
ส่วนช่วงเช้าที่จะมีขบวนแห่ มีธิดาเทียน ฯลฯ คงต้องรบกวนท่านอื่นนะครับ
เนื่องจากติดงานประจำ ไม่สามารถปลีกตัวมาถ่ายภาพให้ชมกันได้


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


ภาพบรรยากาศ สงกรานต์ ชัยภูมิ ปี 2551
ภาพบรรยากาศ บุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อ ปี 2551
ภาพบรรยากาศ เทศกาลเข้าพรรษา ปี 2551

ภาพบรรยากาศ สงกรานต์ ชัยภูมิ ปี 2552
ภาพบรรยากาศ บุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อ ปี 2552

ภาพบรรยากาศ สงกรานต์ ชัยภูมิ ปี 2553
ภาพบรรยากาศ งานเจ้าพ่อพญาแล ปี 2553
ภาพบรรยากาศ งานตรุษจีนชัยภูมิ ปี 2553